Інформаційна система “Захищений реєстр даних”

Інформаційна система “Захищений реєстр даних” – високонадійна розподілена на багато користувачів система, яка дозволяє забезпечити високий рівень захисту даних відповідно до державних стандартів і законодавства, як під час їх внесення в реєстр на віддалених робочих місцях, так і при організації доступу до даних (з різним рівнем прав доступу).

З метою забезпечення контролю над цілісністю даних ведеться логгіювання всіх дій з усіма даними. Можливість інтеграції з будь-якими іншими автоматизованими системами реалізована за допомогою відповідних захищених протоколів.

Основними складовими ІС “Захищений реєстр даних” є:

  • Підсистема адміністрування та заведення користувачів (Реєстраторів), що забезпечує в тому числі логгіювання дій в системі, АРМ адміністратора;
  • Підсистема введення даних і доступу до них – АРМ реєстратора;
  • Підсистема обробки даних: класифікація, систематизація, зберігання,
    архівування даних;
  • Підсистема звітності, аналізу і статистики;
  • Підсистема доступу до відкритих даних через Web, API;
  • Засоби захисту даних, сертифіковані відповідно до законодавства України: криптографічні бібліотеки, ЕЦП, АЦСК.

Також до переліку послуг входять розробка оптимальної архітектури системи та закупівля обладнання, навчання користувачів, підтримка і обслуговування  системи.

Інформаційна система “Захищений реєстр даних” успішно інтегрована з різними автоматизованими системами та є їх невід’ємними компонентами, забезпечуючи високий рівень захисту даних: