Персоналізація документів

Програмно-апаратний комплекс (ПАК) Персоналізації документа призначений для здійснення запису даних на електронний носій інформації, а також для верифікації електронного носія, контролю якості та цілісності документа. Програмне забезпечення контролю якості дозволяє виконувати повну перевірку персональних даних власника документа шляхом порівняння даних, які зчитуються з електронного носія, з даними, які нанесені графічним шляхом.

ПАК Персоналізації документа складається з таких елементів:

  • Програмно-апаратного комплексу персоналізації;
  • Програмного комплексу верифікації;
  • Програмного забезпечення контролю якості.

Програмно-апаратний комплекс персоналізації виконує такі функції:

  • Встановлення операційної системи на електронний носій інформації документа;
  • Запис персональних і біометричних даних власника документа;
  • Формування і накладення цифрового підпису на персональні дані, які зберігаються на носії інформації документа.

Програмний комплекс верифікації виконує функцію верифікації електронного носія інформації документа шляхом організації сеансу базової ідентифікації.