Побудова Системи управління інформаційною безпекою (СУІБ)

Система управління інформаційною безпекою (СУІБ) – частина загальної системи менеджменту, заснована на використанні методів оцінки бізнес-ризиків для розробки, впровадження, функціонування, моніторингу, аналізу, підтримки та поліпшення інформаційної безпеки.

Система менеджменту включає в себе організаційну структуру, політику, діяльність із планування, розподіл відповідальності, практичну діяльність, процедури, процеси і ресурси.

На даний момент стандартом, який визначає вимоги до побудови СУІБ є ISO / IEC 27001-2013.

Стандарт ISO 27001 носить не технічний, а управлінський характер і спрямований на впровадження процесів, що дозволяють забезпечити належний рівень інформаційної безпеки компанії. СУІБ базується на процедурі оцінки та аналізу ризиків, інтегральних показників захищеності ключових інформаційних активів і виборі заходів щодо мінімізації ризиків до прийнятного залишкового рівня.

Проведення комплексу заходів із побудови системи управління інформаційною безпекою відповідно до вимог стандарту ISO 27001 дозволить вирішити такі завдання:

 • Підвищення рівня безпеки. Стандарт розроблений з урахуванням кращих світових практик забезпечення інформаційної безпеки;
 • Управління. Стандарт передбачає побудову циклічного і керованого процесу забезпечення інформаційної безпеки;
 • Оптимізація витрат. СУІБ дозволяє оптимізувати і обгрунтувати витрати на інформаційну безпеку;
 • Ризики. Зниження рівня фінансових ризиків, пов’язаних з інформаційною безпекою, шляхом їх ідентифікації, оцінки та прийняття адекватних захисних заходів;
 • Привабливість. Підвищення ступеня привабливості компанії на внутрішньому і зовнішньому ринках (конкурентні переваги;
 • Довіра. Підвищення довіри з боку акціонерів, клієнтів, партнерів і контрагентів;
 • Репутація. Підвищення рівня ділової репутації шляхом сертифікації СУІБ, яка демонструє високий рівень зрілості компанії.

Комплекс робіт з побудови СУІБ включає наступні роботи:

1. Визначення області дії СУІБ

2. Попередній аудит на відповідність вимогам ISO 27001:

 • збір вихідних даних про бізнес-процеси, структурні підрозділи, інформаційно-телекомунікаційну інфраструктуру, методи і засоби забезпечення інформаційної безпеки;
 • аналіз діючої організаційно-розпорядчої документації, що регламентує питання забезпечення інформаційної безпеки;
 • оцінка поточного рівня відповідності вимогам стандарту ISO 27001.

3. Проведення оцінки ризиків:

 • Розробка методики оцінки ризиків;
 • Інвентаризація та класифікація активів;
 • Формування карти загроз;
 • Аналіз і оцінка ризиків;
 • Розробка плану обробки ризиків.

 

4. Розробка процедур і документації СУІБ:

 • Розробка процесів управління інформаційною безпекою;
 • Розробка процесів забезпечення інформаційної безпеки;
 • Розробка комплекту організаційно-розпорядчої документації, що регламентує питання забезпечення інформаційної безпеки;
 • Розробка програм підвищення обізнаності з питань управління та забезпечення інформаційної безпеки;

5. Впровадження процедур і документації СУІБ:

 • Впровадження процесів управління інформаційною безпекою;
 • Впровадження процесів забезпечення інформаційної безпеки;
 • Навчання та підвищення обізнаності співробітників в області забезпечення інформаційної безпеки.

6. Дослідна експлуатація СУІБ

7. Сертифікаційний аудит і видача міжнародного сертифікату:

 • Взаємодія з органом сертифікації;
 • Консультаційна підтримка при проходженні сертифікаційного аудиту.

Результатом робіт є СУІБ компанії, що відповідає вимогам стандарту ISO 27001.