Програмно-апаратний комплекс «Система контролю доступу»

Програмно-апаратний комплекс «Система контролю доступу» (ПАК СКД) є системою, яка забезпечує контроль і управління доступом до об’єктів з різним рівнем безпеки.

ПАК СКД відповідає сучасним вимогам, зокрема забезпечує:

 • Високий рівень надійності та безпеки;
 • Автоматизацію процесів управління доступом;
 • Централізоване управління системою;
 • Гнучкість і адаптованість системи, залежно від поставлених завдань, умов використання тощо.

ПАК СКД встановлюється в межах певних приміщень (надалі – зони) і забезпечує виконання таких функцій:

 • Формування бази даних осіб, які мають право на вхід у певну зону. У базу даних заносяться персональні дані осіб, а також ідентифікатори осіб (відбитки пальців), яким надається право доступу в зону;
 • Надання права проходження через контрольно-пропускний пункт (надалі – об’єкт) і входу в зону лише уповноваженим особам, які мають відповідний статус в базі даних. Блокування об’єктів для осіб, які не мають відповідного статусу доступу в базі даних;
 • Отримання оперативної інформації щодо поточного стану ПАК СКД;
 • Отримання повідомлень про помилки, збої в роботі або інші позаштатні ситуації;
 • Збереження даних щодо взаємодії особи з об’єктом із зазначенням часу події;
 • Отримання статистичних даних щодо використання об’єктів;
 • Отримання оперативної інформації щодо знаходження осіб у зонах тощо.