Єдиний реєстр мешканців м. Києва – утримувачів “Картки киянина”

Єдиний реєстр утримувачів карток “Картка киянина” – міський інформаційний ресурс у вигляді сукупності баз даних, що містять персональну інформацію про громадян, які подали необхідні документи для реєстрації, видачі та обліку картки “Картка киянина” та є утримувачами таких карток.

Єдиний реєстр забезпечує:

  • Збір та переведення в електронний вигляд інформації, що стосується процесів реєстрації, видачі та обліку «Картки киянина»;
  • Облік, систематизацію та збереження інформації;

Єдиний реєстр утримувачів карток утворюється в ІТС “Картка киянина” на базі логічного з’єднання між базами даних районних в місті Києві державних адміністрацій, Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), банків – учасників проекту “Картка киянина” та розміщується в Центрі міського процесінгу, створеного на базі комунального підприємства “Головний інформаційно-обчислювальний центр”.

До Єдиного реєстру включається така інформація:

  • Загальні відомості про утримувача “Картка киянина” з зазначенням: прізвища, ім’я та по-батькові; число, місяць, рік народження; реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідальний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті); адреса зареєстрованого місця проживання; реквізити паспорта, пільгового посвідчення, а у разі його відсутності реквізити документа, що підтверджує право на отримання картки “Картка киянина”, інша інформація стосовно особи, за її згодою;
  • Відомості про пільги, доплати, допомоги, компенсації відповідно до законодавства України та до актів Київської міської ради

Захист інформації в ІТС “Картка киянина” забезпечується відповідно до законодавства України у сфері захисту інформації та персональних даних.