Пристрій накладення Електронного цифрового підпису (ЕЦП)

Пристрій накладення ЕЦП (security signed) виконано у вигляді окремого програмно-апаратного виробу і призначене для:

 • автентифікації ЕОМ перед початком роботи;
 • зберігання та захисту особистого ключа ЕОМ;
 • апаратної реалізації криптографічних перетворень всередині системи у складі ЕОМ.

Пристрій може використовуватися для захисту інформації з обмеженим доступом та конфіденційної інформації, яка є власністю держави. Під інформацією з обмеженим доступом слід розуміти дані, вимога щодо захисту яких встановлена законом, окрім даних, що становлять державну таємницю.

Пристрій накладення ЕЦП виконує такі функції:

 • автентифікацію ЕОМ при доступі до пристрою;
 • генерацію особистих та відкритих ключів для алгоритму ЕЦП;
 • генерацію особистих та відкритих ключів для протоколу розподілу ключів;
 • генерацію ключів для алгоритму шифрування та генерацію випадкових послідовностей;
 • зберігання особистих ключів у внутрішній пам’яті та захист їх від несанкціонованого стороннього доступу;
 • формування і верифікацію ЕЦП;
 • обчислення геш-функції;
 • розподіл ключових даних на основі асиметричного протоколу розподілу.

Пристрій виконує зазначені функції шляхом застосування механізмів криптографічного захисту інформації.