Програмно-апаратний комплекс для обробки та пошуку відбитків пальців

Програмно-апаратний комплекс для обробки та пошуку відбитків пальців (ПАК AFIS) розроблюється як єдина національна система.

Метою розробки ПАК AFIS є створення єдиного автоматизованого програмно-апаратного комплексу, який забезпечує використання відбитка пальця в якості надійного засобу ідентифікації особи – власника документа, що містить електронний носій інформації з біометричними даними.

ПАК AFIS забезпечує виконання наступних завдань:

  • Накопичення і збереження даних про відбитки пальців громадян України;
  • Здійснення швидкої та достовірної ідентифікації відбитків пальців;
  • Взаємодія з відомчими інформаційними системами (Державна міграційна служба України та ін.) для накопичення даних і подальшої ідентифікації особи за відбитками пальців;
  • Взаємодія з Єдиним державним демографічним реєстром (надалі – ЄДДР);
  • Забезпечення захищеного доступу до персональних і біометричних даних громадян.

ПАК AFIS призначений для автоматизації наступних процесів:

  • Отримання, обробка і зберігання відбитків пальців в спеціалізованій базі даних;
  • Ідентифікація осіб за відбитками пальців шляхом автоматичного зіставлення досліджуваного відбитка з відбитками пальців в базі даних.