Графічний захисний елемент

Графічний захисний елемент (надалі – ГЗЕ) – двовимірна матриця з зашифрованими даними, яка виконує функцію автентифікації походження фізичного носія, на який він нанесений. ГЗЕ дозволяє ідентифікувати кожен фізичний носій і нести в собі інформацію про нього, його номінал або іншу інформацію і відповідно визначати справжність (оригінальність походження) носія.

Візуально ГЗЕ являють собою зображення у вигляді сукупності клітинок двох контрастних кольорів з чутливістю клітинок одного з кольорів до копіювання і здатністю до спотворення при подальшому копіюванні.

Графічний захисний елемент містить інформацію в закодованому машинозчитуваному вигляді, що дозволяє швидко отримати дані та ідентифікувати носій за допомогою мобільних терміналів контролю документів (МТКД).

Основою системи Графічний захисний елемент є T & T код, який дозволяє захистити і відстежити підакцизну продукцію. Носієм Т & T коду є акцизна марка. При маркуванні акцизна марка повинна бути активована – зв’язування T & T коду та інформації про продукцію на яку він нанесений. При відправці і отриманні акцизних марок або продукції необхідно реєструвати всі T & T коди.

Даний продукт складається з двох нероздільних кодів – ГЗЕ і QR:

Графічний захисний елемент

 • Містить код для захисту секретної інформації;
 • Дозволяє визначити походження акцизної марки і товару;
 • Містить інформацію про марку, на яку він нанесений;
 • Може бути зчитаним лише спеціальним пристроєм;
 • Для зчитування необхідні дані з QR.

QR-код

 • Публічний або “транспортний код”;
 • Містить унікальну інформацію для кожної марки (серія, номер і.т.д.);
 • Легко зчитується будь-яким смартфоном або аналогічним пристроєм;
 • Дозволяє визначити товар, на який він нанесений;
 • Використовується для спрощення логістичних та облікових процедур при переміщенні підакцизних товарів.

Унікальні властивості ГЗЕ дозволяють використовувати технологію в різних сферах, наприклад для виробництва:

 • бланків суворої звітності;
 • марок акцизного податку;
 • посвідчень особи;
 • медичних препаратів;
 • марок контролю
 • інших фізичних носіїв, які вимагають захисту від копіювання.