Бібліотеки функцій криптографічних перетворень «УНІТкрипт»

«УНІТкрипт» – це програмний засіб криптографічного захисту інформації, яка самостійно не експлуатується, призначений для застосування як складова частина при побудові засобів криптографічного захисту інформації.

Бібліотеки функцій криптографічних перетворень «УНІТкрипт» виконують наступні функції:

  • шифрування, відповідно до стандарту ГОСТ 28147-89;
  • гешування даних, згідно стандарту ГОСТ 34.311-95;
  • генерація псевдовипадкових послідовностей;
  • обчислення (перевірка) електронно-цифрового підпису, який ґрунтується на еліптичних кривих, відповідно до стандарту ДСТУ 4145-2002;
  • реалізація протоколу ключових даних Діффі-Гелмана в групі точок еліптичної кривої.